Công ty cổ phần sản xuất TM và DV Nhất Gia

Giấy nhám tròn Fujistar Phi 200mm ( Phi 8

Giấy nhám tròn Fujistar Phi 200mm ( Phi 8" ) keo dính độ nhám #2000...

Vũ Trí Sang
17 / 02 / 2020

Trong các loại giấy nhám thì giấy nhám tròn giấy được đánh giá cao hơn cả bởi khả năng tương thích với mọi bề mặt vật liệu, từ...