Công ty cổ phần sản xuất TM và DV Nhất Gia

Giấy nhám Deerfos AC768, độ nhám P2000, kích thước 9''x11'', vừa về nhiều hàng

Giấy nhám Deerfos AC768, độ nhám P2000, kích thước 9''x11'', vừa về...

Vũ Trí Sang
13 / 05 / 2021

Giấy nhám Deerfos AC768 , độ nhám P2000, kích thước 9''x11'', vừa về nhiều hàng, nhập khẩu Hàn Quốc, kích thước 9''x11''. Giấy nhám Deerfos...