Công ty cổ phần sản xuất TM và DV Nhất Gia

Vải nhám tờ A4, mã ja165, độ nhám #400, kích thước 230mmx280mm

Vải nhám tờ A4, mã ja165, độ nhám #400, kích thước 230mmx280mm

Vũ Trí Sang
18 / 05 / 2022

Vải nhám tờ A4, mã ja165, độ nhám #400, kích thước 230mmx280mm nhằm loại bỏ một lượng nhỏ vật liệu từ bề mặt cũng như giúp sản phẩm trở...