Nhám xốp nhập khẩu

Nhám Xốp 3m

Liên hệ
Giấy nhám xốp 3M được làm bằng xốp siêu nhẹ, phủ trên bề mặt một lớp nhom oxit, không thấm nước rất thuận...
Xem chi tiết