Nhám Tròn Lỗ

Liên hệ
* Quy cách(size) :

* Quy cách(size) :

Φ 4" 4 Lỗ, 5 Lỗ, 6 Lỗ ...
Φ 5" 5 Lỗ, 6 Lỗ, 8 Lỗ, 10 Lỗ ...
Φ6" 5 Lỗ, 6 Lỗ, 8 Lỗ, 10 Lỗ, 15 Lỗ ...

* Độ nhám(grit):  từ #36, #40, #60, #80, #100, #120, #150, #180, #240, #320, #400, #600, #800, #1000, #1200

Ứng dụng: Dùng cho tất cả các loại máy chà nhám 

1. Nhám tròn Nikken loại vải lông (Nỉ)

 

 

2. Nhám tròn Nikken loại dính (Keo dính)