Nhám Băng

Liên hệ
  - Sử dụng cho máy chà nhám, máy chà tự động,...

 

- Sử dụng cho máy chà nhám, máy chà tự động, máy cầm tay
Qui cách (size): 3"x18", 3"x21", 4"x24", 4"x36", 6"x25"...
Độ nhám (grit):#36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000, 1200...
Ứng dụng: xử lý vuổt, mài, đánh bóng bề mặt các loại sản phẩm gỗ, kim loại và phi kim loại