Nhám xếp NCA-Buffalo

Liên hệ

Xuất xứ: Nhật Bản
Thương hiệu: NCA - Buffalo

Xuất xứ: Nhật Bản
Thương hiệu: NCA
Quy cách: Φ 4", Φ 5", Φ7"...
Độ nhám (Độ hạt) :   từ #36, #40, #60, #80, #100, #120, #150...#400

 


_Với tính năng vượt trội như đánh sạch nhẵn trước khi sơn hoàn thiện trên các bề mặt sắt, gỗ, đá gốm
_Đăc tính tự thải mùn không bị trơ bề mặt tăng hiệu quả sử dụng
_Dễ thay, tiện dùng, tiết kiệm về vật tư, giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường.