Nhám tờ NCA

Liên hệ
Nhám tờ A710D-NCA:

Qui cách: 9"x11" (230mmx280mm)

 

   

  

Nhám tờ C947H-NCA:

Qui cách:    9"x11" (230mmx280mm)

Độ hạt: #80 - #2500

Ứng dụng:    Xử lý mài mòn đánh bóng bề mặt gỗ,kim loại trước hoặc sau khi phun sơn