Tổng giám đốc IMF: Việt Nam cần lưu ý hơn tới cải cách ngân hàng

Tổng giám đốc IMF: Việt Nam cần lưu ý hơn tới cải cách ngân hàng

Admin
19, tháng 1, 2017

Theo bà Christine Lagarde - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Việt Nam cần phải lưu ý hơn tới cải cách hệ thống ngân hàng.

Thời gian qua, kinh tế Việt Nam đã có những thành tựu quan trọng trong bình ổn vĩ mô.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, Việt Nam cũng cần phải lưu ý hơn tới cải cách hệ thống ngân hàng cũng như cải cách doanh nghiệp Nhà nước để có thể chống đỡ tốt hơn với những thách thức do kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại.

Đây là khuyến cáo của Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - bà Christine Lagarde - đã đưa ra trong cuộc trao đổi với chúng tôi tại TP.HCM.

TAGS: