Sự khác biệt giữa giấy nhám

Sự khác biệt giữa giấy nhám "open-coat" và "closed-coat" là gì?

Vũ Trí Sang
19, January, 2017
Giấy nhám Open-coat có những khoảng trống và không gian mở giữa bột kiều mạch giúp ngăn ngừa tắc nghẽn bằng cách đưa ra các mùn cưa một nơi để đi. Open-coat thường được sử dụng cho chế biến gỗ. Các không gian trong giấy nhám có thể bao gồm 40-60% bề mặt của giấy nhám. Closed-coat là tốt hơn cho chà nhám kim loại và gỗ.

TAGS: