Grit trong giấy nhám là gì

Grit trong giấy nhám là gì

Vũ Trí Sang
19, January, 2017

 

Grit nghĩa là tỷ lệ các hạt cát mài mòn (abrading) trên bề mặt giấy nhám. Giấy nhám thường được xếp loại dựa trên tiêu chuẩn này. Độ grit càng cao thì số lượng hạt cát càng dày, độ ma sát càng cao vì thế bạn nên cận thận khi chọn lựa giấy nhám theo từng giai đoạn. Khi nói về giấy nhám "grit" là một tham chiếu đến số lượng của các hạt mài mòn trên mỗi inch của giấy nhám. 

Grit kích thước
 
 
Grit kích thước đề cập đến kích thước của các hạt vật liệu abrading nhúng trong giấy nhám. Một số tiêu chuẩn khác nhau đã được thành lập cho kích thước grit. Những tiêu chuẩn này thiết lập không chỉ kích thước grit trung bình, mà còn biến thể cho phép từ trung bình. Hai phổ biến nhất là Hoa Kỳ CAMI (Coated mài mòn các nhà sản xuất viện, nay là một phần của Hiệp hội các nhà sản xuất Abrasives Hợp nhất ") và" P "lớp FEPA châu Âu (Liên đoàn các nhà sản xuất châu Âu của Abrasives). Hệ thống FEPA giống như các tiêu chuẩn ISO 6344. Các hệ thống khác được sử dụng trong giấy nhám Công nghiệp Nhật Bản Ủy ban Tiêu chuẩn (JIS), cấp micron (thường được sử dụng cho bột kiều mạch rất tốt). Các hệ thống "ought" ({0, 00, 000,...} aka {1/0, 2/0, 3/0,...) được sử dụng trong quá khứ ở Mỹ. Giấy nhám rẻ hơn đôi khi sử dụng thuật ngữ như "thô", "Medium" và "Mỹ", nhưng nó là không rõ ràng với những tiêu chuẩn các tên này tham khảo.
 
 
Grit kích thước bảng
 
 
Bảng sau đây, được biên soạn từ các tài liệu tham khảo ở phía dưới, so sánh của CAMI và "P" chỉ định với kích thước grit trung bình trong micromet (micron).
Kích thước giấy nhám
  ISO/FEPA Grit designation CAMI Grit designation Average particle diameter (µm)
MACROGRITS
Extra Coarse (Very fast removal of material, hardwood flooring initial sanding) P12   1815
P16   1324
P20   1000
P24   764
  24 708
P30   642
  30 632
  36 530
P36   538
Coarse (Rapid removal of material) P40 40 425
  50 348
P50   336
Medium (sanding bare wood in preparation for finishing, for gentle removal of varnish, also used for skateboard grip tape)   60 265
P60   269
P80   201
  80 190
Fine (sanding bare wood in preparation for finishing, not suitable for removing varnish or paint from wood, use for cleaning plaster and water stain from wood) P100   162
  100 140
P120   125
  120 115
Very Fine (sanding of bare wood) P150   100
  150 92
P180 180 82
P220 220 68
MICROGRITS
Very Fine (sanding finishes between coats) P240   58.5
  240 53.0
P280   52.2
P320   46.2
P360   40.5
Extra fine, start polishing of wood   320 36.0
P400   35.0
P500   30.2
  360 28.0
P600   25.8
Super fine (final sanding of finishes, final sanding of wood)   400 23.0
P800   21.8
  500 20.0
P1000   18.3
  600 16.0
P1200   15.3
Ultra fine (final sanding and polishing of thick finishes) P1500 800 12.6
P2000 1000 10.3
P2500   8.4

 

TAGS: