Giấy nhám hạt mài Zir series, nhám vòng Sankyo chuyên đánh bóng inox

Giấy nhám hạt mài Zir series, nhám vòng Sankyo chuyên đánh bóng inox

Vũ Trí Sang
19, January, 2017

Ưu điểm: Zir series mài inox

  • Sản phẩm này sử dụng những hạt mài Zirconia aluminum hiệu quả cao
  • Hạt mài cứng và bén với khả năng cắt tốt vì vậy có thê rút ngắn thời gian mài gia công là ngắn nhất
  • Hạt mài có khả năng tự phục hồi độ bén nên ổn định đến lớp nhám mài cuối cùng

Ứng dụng 
  •  TZX và TZS-M thích hợp mài nặng mài các kim loại cứng thông dụng và mài inox.
  • TZX-GT và TZS-MT và TZX-AT thích hợp mài vết hàn kim loại cứng như là inox
Thông số kỹ thuật
 
Type Backing Abrasive grain Adhesive Shape
TZX Xw ZA R/R Belt, roll
TZX-M Xw ZA R/R Belt, roll
TZX-GT Xw ZA R/R Belt, roll
TZX-MT Xw ZA R/R Belt, roll
TZX-AT Xw ZA R/R Belt, roll

Độ hạt Grit

 

Type 24 30 36 40 50 60 80 100 120
TZX O O O O   O O O O
TZX-M O   O O   O O O O
TZX-GT O   O O O O O O O
TZX-MT O   O O   O O O O
TZX-AT     O O   O O O O
 

TAGS: