Bề mặt giấy nhám

Bề mặt giấy nhám

Vũ Trí Sang
19, January, 2017

Giấy nhám là những hạt cát bám dính vào mặt tờ giấy bởi keo, còn vải nhám là hạt các bám dính vào mặt tờ vải.

Trên thị trường vật liệu kết dính và chà nhám, vật liệu giấy chà nhám và keo 502 được ứng dụng rộng rãi và rất phổ biến. Với tính năng làm nhẵn, mài món của 

vải nhám và kết dính thần kỳ của keo 502 thì sản phẩm sau khi hoàn thiện có tính thẩm mỹ cao hơn.

 

 

Giấy nhám là những hạt cát bám dính vào mặt tờ giấy bởi keo, còn vải nhám là hạt các bám dính vào mặt tờ vải. Giấy nhám là vật liệu có tác dụng tạo hình, hoàn thiện sản phẩm, góp phần nâng cao tính thẩm mỹ,…Giấy nhám có nhiều loại khác nhau như : Nhám thùng, nhám tờ, nhám vòng, nhám cuộn, nhám xếp… và mỗi chủng loại được sử dụng cho nhiều loại hình khác nhau.

TAGS: