Ý nghĩa của từ giấy nhám là gì, từ điển

Ý nghĩa của từ giấy nhám là gì, từ điển

Vũ Trí Sang
19, January, 2017

Giấy nhám nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ giấy nhám. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa giấy nhám mình

1.giấy nhám

Giấy có phết bột thủy tinh, dùng để đánh đồ cho nhẵn.

2.giấy nhám

Cg. Giấy ráp. Giấy có phết bột thủy tinh, dùng để đánh đồ cho nhẵn.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "giấy nhám". Những từ có chứa "giấy nhám" in its de [..]

3.giấy nhám

Cg. Giấy ráp. Giấy có phết bột thủy tinh, dùng để đánh đồ cho nhẵn.

 

TAGS: