Tìm hiểu giấy nhám tờ, vải nhám tờ Nikken, Sankyo, Fuji Star, Kovax

Tìm hiểu giấy nhám tờ, vải nhám tờ Nikken, Sankyo, Fuji Star, Kovax

Vũ Trí Sang
19, January, 2017

Giấy nhám tờ: Là loại giấy nhám được sản xuất theo dạng tờ có kích thước là 9" x 11" (230mm x 280mm)

Giấy nhám tờ khô: Chất liệu bằng giấy

   

Công dụng của giấy nhám này là để mài, đánh bóng bề mặt gỗ, chủ yếu dùng trong gia đoạn hoàn thiện sản phẩm. Quy cách: 9’’ X 11’’ (230mm X 280mm). Độ hạt: #120, #150, #180, #240, #320, #400, #600

Giấy nhám nước: Chất liệu bằng giấy

        

Dùng được trong cả môi trường khô và môi trường nước

Công dụng của giấy nhám này là để mài, đánh bóng bề mặt inox, kim loại, linh kiện điện tử, nhựa... chủ yếu dùng trong gia đoạn hoàn thiện sản phẩm. Quy cách: 9’’ X 11’’ (230mm X 280mm). Độ hạt: #120, #150, #180, #240, #320, #400,... #2500, #3000

Vải nhám tờ: Chất liệu bằng vải

 

        

 

Công dụng của giấy nhám này là để mài, đánh bóng bề mặt inox, kim loại, linh kiện điện tử, nhựa... chủ yếu dùng trong gia đoạn hoàn thiện sản phẩm. Quy cách: 9’’ X 11’’ (230mm X 280mm). Độ hạt: #120, #150, #180, #240, #320, #400,#600

 

TAGS: