Thuật ngữ trong quá trình xử lý bề mặt mài hay đánh bóng

Thuật ngữ trong quá trình xử lý bề mặt mài hay đánh bóng

Vũ Trí Sang
19, January, 2017

Để hiểu và vận dụng hợp lý các công cụ và phụ kiện mài, đánh bóng thì người dùng cũng như người tư vấn cần lưu ý đến điểm khác biệt của các quá trình xử lý bề mặt khác nhau.

"Mài - grinding""Đánh bóng-polishing" là một hình thức gia công, liên quan đến việc loại bỏ một lớp kim loại từ bề mặt bằng hoạt động cắt . Điều này liên quan đến việc sử dụng các hạt mài cứng kết dính với nhau hoặc kết dính với vật mang (giấy, vải, sợi ny lông tổng hợp…)
Chất lượng bề mặt tạo ra phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm grit size (độ mịn) của hạt mài được sử dụng.

1. Thuật ngữ "Mài - grinding":  Sẽ được sử dụng để mô tả việc loại bỏ các vật liệu hàn dư và lớp oxit bề mặt.

2. Thuật ngữ "Đánh bóng-polishing": Sẽ được sử dụng để mô tả hoạt động loại bỏ lớp bề mặt để hoàn thiện bề mặt vật chất
- Cỡ hạt mài mịn hơn thì bề mặt được xử lý sẽ mịn hơn.
_ Các kết quả mài hay đánh bóng cuối cùng phụ thuộc vào việc sử dụng các cấp độ hàt mài khác nhau, và loại thiết bị mài hay đánh bóng được sử dụng (vận tốc mài/đánh bóng..)

3. Thuật ngữ “chải” hay “Brushing: Quá trình xử lý sử dụng vật liệu mịn hơn so với mài và đánh bóng
Vật liệu được cấu trúc lại bề mặt chứ không bị loại bỏ `

4.Thuật ngữ “đánh bóng – Buffing”: Được hiểu là quá trình làm cho bề mặt mịn, sáng bóng với sự hỗ trợ của lơ, sáp và vật liệu đánh bóng mềm như bông mà không loại bỏ vật liệu bề mặt

TAGS: