Tầm nhìn, sứ mệnh và triết lý kinh doanh của công ty Nhất Gia

Tầm nhìn, sứ mệnh và triết lý kinh doanh của công ty Nhất Gia

Vũ Trí Sang
19, January, 2017

1. Tầm nhìn

 

Trở thành một tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và khu vực ASEAN trong lĩnh vực vật liệu mài mòn bằng chiến lược phát triển bền vững, trong đó tập trung vào các sản phẩm truyền thống: giấy nhám trên cơ sở xây dựng và phát triển chuỗi lợi thế cạnh tranh cốt lõi: quy trình sản xuất kinh doanh khép kín, hệ thống phân phối – bán lẻ đến tận tay người tiêu dùng, chuỗi thương hiệu mạnh, thân thiện và hướng đến cộng đồng, hệ thống quản trị và văn hoá doanh nghiệp đặc thù, tiên phong đầu tư đổi mới công nghệ để mang lại giá trị gia tăng cao nhất cho cổ đông, người lao động và xã hội.

2. Sứ mệnh

 

Cung cấp những sản phẩm mang thương hiệu giấy nhám Japan với chất lượng quốc tế và giá hợp lý, đa dạng nhằm thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng, góp phần thay đổi diện mạo kiến trúc đất nước và phát triển cộng đồng.

3. Triết lý kinh doanh

 

_ Chất lượng sản phẩm là trọng tâm

_ Lợi ích khách hàng là then chốt

_ Thu nhập nhân viên là trách nhiệm

_ Chia sẻ cộng đồng là nghĩa vụ

TAGS: