Quy trình sản xuất giấy nhám, vải nhám

Quy trình sản xuất giấy nhám, vải nhám

Vũ Trí Sang
19, January, 2017

                                        

Giấy nhám thường được làm từ giấy hoặc vải đôi khi là chất tổng hợp như Polycacbon

Chúng được in qua máy ép với các thông tin trên đó. Mặt không được in sẽ được gia nhiệt bởi một con lăn dưới đó.

Bộ điệu khiển sẽ tính toán mật độ hạt trên tấm để đảm bảo quy trình đã OK

Một đầu sẽ được đưa vào trạm tĩnh điện. Môi trưởng ẩm, nhiệt cao sẽ giúp kết dính hạt mài. Cát được đưa tới phễu bằng băng chuyền di chuyển giữa trục tính điện và vải. Hệ thống sẽ kiểm tra dòng điện qua đó. Hạt mài sẽ được kết dính tốt với tấm giấy đi qua, điều này cho phép hạt mài có thể đi qua tấm vải

 

Sau khi được kết dính, tấm vải sẽ được quay trở lại dây chuyền phía trên, kỹ thuật sẽ cắt nó theo kích thước của giấy nhám. Cắt theo các kích thước của mẫu bằng cách cho mẫu cắt chấn xuống, Mỗi mẫu sẽ được đo để đảm bảo các thông số kỹ thuật chính xác, đồng thời họ còn kiểm tra dưới kính hiển vi, để đảm bảo hạt mài bố trí đều. Sau đó giấy nhám sẽ được qua một lò gia nhiệt dài

Có 3 vùng gia nhiệt khác nhau có nhiệt độ tăng dần. Nhiệt độ tăng dần nhằm tăng độ kết dính của hạt mài với chất kết dính

Giờ thì giấy nhám đã cứng nhưng chưa sẵn sàng để sử dụng, ở qua trình kế tiếp chúng sẽ đi qua hai con lăn để xử lý bề mặt. Sau khi được xử lý bề mặt chúng được lưu kho để chuẩn bị cắt, một vải con lăn cắt ngang tấm lớn, được dùng cho các máy chà nhám thương mại, nhà máy lớn

Máy chấn khác sẽ chấn nó theo kích thước của giấy nhám

 

 

Tại một chạm khác, bốn cuộn giấy nhám lơn đồng thời qua máy cắt theo hình chữ nhật, những miếng này dùng để đánh nhám

 

Khi sản xuất hoặc cần đánh lại có đồ nội thật thì giấy nhám là lựa chọn tốt nhât và rất nhiều các công việc khác cần đến giấy nhám

TAGS: