Nhám hạt mài ZIRCONIA ALUMINA

Nhám hạt mài ZIRCONIA ALUMINA

Vũ Trí Sang
19, January, 2017

Nhám hạt mài ZIRCONIA ALUMINA phù hợp cho các ứng dụng có yêu cầu loại bỏ lớp vật liệu bề mặt trong điều kiện nhiệt độ và lực ép cao. Hạt mài Zirconia Alumina có tuổi thọ kéo dài, tốc độ cắt nhanh và tính kinh tế cao hơn hạt mài Aluminum Oxide trong ứng dụng tương tự.
Tốc độ loại bỏ vật liệu nhanh, 
Tưởi thọ kéo dài
Hạt mài tự mài sắc 

VSM sieries Grain type Grit size
KK716 ZA 24, 36, 40, 50, 60
KK815Y ZA-TOP SIZE 36, 40, 50, 60, 80, 100
ZK744X ZA-TOP SIZE 24, 36, 40, 50, 60, 80
KK715X ZA 24, 36, 40, 50, 60, 80
ZK745X ZA 24, 36, 40, 50, 60, 80
ZK713X ZA 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320
ZK713T ZA 36, 40, 50, 60, 80, 120
ZF844 ZA-TOP SIZE 36, 40, 60, 80
ZF745 ZA 24, 36, 50, 60, 80
ZF714 ZA 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120
ZF713 ZA 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120

TAGS: