Hỏi và trả lời về Thuế mặt hàng giấy nhám, vải nhám

Hỏi và trả lời về Thuế mặt hàng giấy nhám, vải nhám

Vũ Trí Sang
19, January, 2017

Hỏi: Tôi muốn hỏi về mặt hàng giấy nhám,vải nhám khi nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam thì chịu thuế nhập khẩu mấy %.Và nếu như có form d thì mặt hàng này được miễn giảm mấy phần trăm.Làm ơn hồi âm.Cảm ơn

 

Trả lời

Muốn biết thuế suất thuế nhập khẩu của một mặt hàng, trước hết phải xác định được mã HS của nó.
Về mã HS: Để xác định được mức thuế nhập khẩu của mặt hàng giấy nhám,vải nhám, trước hết phải xác định được mã HS của chúng. Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất và thành phần cấu tạo của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Bạn đọc chỉ nêu tên các mặt hàng, không nêu rõ tính chất, chức năng, cấu tạo. Do đó, chúng tôi không có đủ cơ sở để đưa ra câu trả lời cụ thể.
Tuy nhiên, theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính, thì:
- Bìa hoặc giấy tráng phủ với bột mica được phân vào Chương 48 “giấy và bìa, các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa.”;
- Bìa hoặc giấy ráp, vật liệu dệt đã phủ bột mài được phân vào Chương 68, nhóm 68.05 “Bột mài hoặc hạt mài tự nhiên hay nhân tạo, có nền bằng vật liệu dệt, giấy, bìa hoặc các vật liệu khác, đã hoặc chưa cắt thành hình hoặc đã khâu hoặc hoàn thiện bằng cách khác”
- Bìa hoặc giấy bồi mica được phân vào Chương 68 (nhóm 68.14)
Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty mình nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại  tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.
Về thuế nhập khẩu:
+ Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hàn kèm theo Thông tư 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, thuế suất thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng thuộc nhóm 68.05 là 10%;
+Nếu hàng hóa mà công ty bạn nhập khẩu thỏa mãn các điều kiện quy định tại Thông tư 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa Asean giai đoạn 2012-2014, thì được áp mức thuế suất quy định tại Biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư này. Cụ thể mức thuế nhập khẩu quy định đối với các mặt hàng thuộc nhóm 68.05 tại Biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư 161 là 0%.

Bạn có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT (VĂN BẢN MỚI) trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ ở đây http://www.customs.gov.vn ./.
Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.
Trân trọng!

TAGS: