Giấy nhám tròn Nikken P600

Giấy nhám tròn Nikken P600

Vũ Trí Sang
19, January, 2017

   * Quy cách(size) : Φ 2"(50mm), Φ 4"(100mm), Φ 5"(125mm), Φ6"(150mm), Φ7"(180mm), Φ8"(200mm)...

Φ 4" 4 Lỗ, 5 Lỗ, 6 Lỗ ..., Φ 5" 5 Lỗ, 6 Lỗ, 8 Lỗ, 10 Lỗ, Φ6" 5 Lỗ, 6 Lỗ, 8 Lỗ, 10 Lỗ

* Độ nhám(grit): #600

 

 

Phân loại: 
1. Loại  không có lỗ

2. Loại có lỗ

3. Loại keo dính không lỗ 

4. Loại keo dính có lỗ

5. Nhám tròn Nikken loại vải lông (Nỉ) 

Ứng dụng: Cho tất cả các loại mày chà nhám tròn

TAGS: