Giấy nhám tờ khô Fuji Star Nhật Bản, hình ảnh thực tế

Giấy nhám tờ khô Fuji Star Nhật Bản, hình ảnh thực tế

Vũ Trí Sang
19, January, 2017

Chúng tôi được sự ủy quyền đặt hàng giấy nhám cho các công ty Nhật Bản để chế tạo các sản phẩm vi sinh, ngành dược, ngành ô tô…

Bởi vậy chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và bí quyết đối với từng lĩnh vực và chắc chắn những bí quyết sẽ giúp cho bạn lựa chon đúng với sản phẩm, vật liệu và những sản phẩm vật liệu mài mòn này đã được kiểm định và sử dụng bởi các công ty Nhật Bản

 

 

Giấy nhám tờ khô Fuji Star (Sankyo)

Kích thước: 9"x11" (230mmx280mm)

Độ hạt: #100, #120...#1500, #2000

TAGS: