Giấy nhám khô Fuji Star 230mmx280mm RAC, made in Japan

Giấy nhám khô Fuji Star 230mmx280mm RAC, made in Japan

Vũ Trí Sang
19, January, 2017
Giấy nhám Fuji Star RAC (Made in Japan)
 
 
 

Đặc điểm kỹ thuật

Kích thước: 9"x11" (230mmx280mm)

Giấy nhám màu trăng

 

Ứng dụng: Chuyên chà sơn PU và gỗ

Tên SP Kích thước Hạt mài Độ hạt Quy cách khác
GiấynhámFuji Star RAC 9" x 11" A 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 Tờ  Cuộn Vòng/thùng Dĩa
             
Đơn vị tính bán: Xấp ( 100 tờ/xấp )

TAGS: