Loai vải lông Nikken

Liên hệ

Xuất xứ: Nhật Bản

Thương hiệu: Nikken

Xuất Xứ: Nhật Bản

Thương hiệu: Nikken

Nhám tròn Nikken loại vải lông (Nỉ)

* Quy cách(size) : Φ 2"(50mm), Φ 4"(100mm), Φ 5"(125mm), Φ6"(150mm), Φ7"(180mm), Φ8"(200mm)...

* Độ nhám(grit):  từ #36, #40, #60, #80, #100, #120, #150, #180, #240, #320, #400, #600, #800, #1000, #1200

1.1, Loại  không có lỗ

 

            1.2, Loại có lỗ