Giấy nhám tờ Nikken C-Cw P1000, P1200

Giấy nhám tờ Nikken C-Cw P1000, P1200

Admin
19, tháng 1, 2017

Giấy nhám nhám tờ Nikken C-Cw P1000, P1200

Kích thước: 9"x11" (230mmx280mm)

  

 

1.    1. Đa dạng ứng dụng trong mọi ngành sản xuất, nhà máy:    

       2. Có thể sử dụng trong môi trường ướt hoặc khô: Khi dùng trong môi trường nước, có thể phơi khô và dùng lại

c.      3. Các hạt mài đồng kích cỡ nên sản phẩm cơ khí sau khi mài rất phẳng, đạt tiêu chuẩn khi kiểm tra dưới ánh đèn hoặc thiết  bị đo bộ bóng.

d.      4. Hạt mài mạnh, bén cắt tốt, đặt biệt là tự sinh ra góc bén khi 1 tinh thể hạt mài cũ mòn đi.

TAGS: